Domy z duszą

FirmaJesteśmy małą firmą zajmującą się budową domów w systemie szkieletu drewnianego.

Informacje kontaktowe
  • Andrzej Kocowski: +48 667 633 007
  • Adres pocztowy: ul. Robocza 17a/7, Poznań
  • Poczta internetowa: Informacje ogólne: biuro@domlet.eu

DOPŁATY NFOŚiGW DLA BUDUJĄCYCH DOMY ENERGOOSZCZĘDNE

Zapowiadany w połowie 2012 roku przez NFOŚiGW, program na jednorazowe dopłaty do kredytów, między innymi na budowę domów energooszczędnych, wszedł już teoretycznie w życie. Program zaplanowano na lata 2013- 2018, i jest skierowany jest do osób fizycznych budujących domy jednorodzinne lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa). Program ma być bodźcem do standardów, jakie w 2020 roku staną się obowiązkiem wszystkich inwestorów – domy o „o niemal zerowym zużyciu energii”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby:

Jednorazowe dofinansowanie zostanie wypłacone inwestorom po zakończeniu budowy oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii.. Oferowane przez Fundusz wsparcie finansowe będzie przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu hipotecznego. Przekazanie pieniędzy odbywać się będzie bezgotówkowo, w formie dotacji wypłacanej bezpośrednio na konto kredytowe beneficjenta. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie ze wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

NFOŚiGW zapowiada, że już w I kwartale 2013 roku będzie można ubiegać się o taki kredyt w wyznaczonych bankach. Jednym z takich banków jest GETIN NOBLE BANK, z którym nasza firma współpracuje. Jak tylko zostanie opracowany odpowiedni program wraz z wymogami Banku o dopłaty, niezwłocznie go zamieścimy.

Dopłaty dla budynków jednorodzinnych:
NF40 – EUco* < 40 kWh/(m2*rok) – dopłata 30 000 zł brutto
NF15 – EUco < 15 kWh/(m2*rok) – dopłata 50 000 zł brutto

EUco - energia użytkowa potrzebna do ogrzewania
BRUTTO - ponieważ dotacja stanowi przychód, który należy uwzględnić przy corocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie od opodatkowania nie leży w kompetencji NFOŚiGW.

W oczekiwaniu na formalności, proponujemy Państwu zapoznanie się z projektami domów energooszczędnych proponowanych przez biuro architektoniczne Z500, które można wpisać w wymogi pierwszego etapu weryfikacji dotyczącego współczynnika EUCO (nie przekracza wartości 40 KWH – m2 x rok) Z500 oraz biura PRO-ARTESTEICO

W jednym z popularnych magazynów poświęconych tematyce drewna DREWNO.PL, ukazał się artykuł o dobrodziejstwie włókna drzewnego – STEICO. www.drewno.pl/artykuly/9339,wlokno-drzewne-metoda-na-letni-upal.html